Dnem vstupu platnosti nového celního kodexu Unie (1. 5. 2016), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, se do režimu aktivního zušlechťovacího styku (dále jen „AZS“) slučuje přepracování pod celním dohledem a aktivní zušlechťovací styk v podmíněném systému. Aktivní zušlechťovací styk v systému navracení přestává prakticky existovat.

Režim aktivního zušlechťovacího styku se použije při importu zboží do ČR ze třetích zemí za účelem zušlechtění (např. kompletace, montáže, placenou, neplacenou i záruční opravu, apod.) dříve vyvezeného zboží. Za jednu z forem zušlechtění se bere i zničení zboží na žádost. Zušlechtěné zboží se pak vrací zpět z celního území Společenství nebo pokračuje zasláním dál ve výrobním řetězci.

Mezi povinnosti držitele režimu AZS patří mimo jiné zajistit celní dluh, který by mohl vzniknout a vyřídit režim AZS před tím, než zboží opustí místo zpracování (zboží je pod celním dohledem).

Importované zboží do režimu AZS musí být vždy ztotožnitelné v zušlechtěném zboží mimo rovnocenného zboží. V případě povolení užití rovnocenného zboží musí být stanoven takový postup, aby bylo zajištěno řádné plnění podmínek vycházející z návrhů uvedených v žádosti o povolení režimu s hospodářským účinkem a podkladů k ní přiložených.