Vývoz, nebo-li export, znamená poskytnutí zboží do třetí země na základě rozhodnutí celních orgánů.

K vyřízení zaclení zásilky, propuštění do příslušného celního režimu, nejčastěji trvalého vývozu je nutné předložit k celnímu řízení následující exportní doklady:

  • celní prohlášení v elektronické podobě
  • exportní fakturu nebo kupní smlouvu
  • fakturu nebo prohlášení za přepravu zboží – dle dodací podmínky INCOTERMS
  • certifikáty a další doklady nutné ke specifikaci zboží
  • podpůrné doklady o původu zboží pokud bude zásilku doprovázet jeden z následujících dokladů o původu (EUR.1, A.TR, CERTIFICATE OF ORIGIN, apod.)
  • informace o místě výstupu zboží z EU
  • přepravní povolení, pokud je potřeba
     

Na tomto základě bude zjištěno celní zařazení zboží, existence obchodně-politických opatření EU ( zboží dvojího užití, vojenský materiál, apod.).