Původ zboží je důležitým údajem v celní problematice, který je nutné znát a také prokázat při celním řízení. Původ zboží má vliv na uplatňování preferenčních opatření, omezení a zákazů uplatňovaných Evropskou unií.

Původ zboží rozdělujeme na dvě základní části: