Celní kontroly importních či exportních zásilek slouží ke ztotožnění deklarovaného zboží se skutečně předloženým zbožím. Při celní kontrole je kontrolován stav a povaha deklarovaného zboží. Je pořízená fotodokumentace ze strany celní správy. Mohou být odebrány vzorky.

Při dokumentační kontrole je pak kontrolována pravost a úplnost předložených dokumentů a listin s cílem zajistit dodržení celních předpisů.

Pokud se vývozce či dovozce nechá přímo či nepřímo zastupovat, tak celní kontrola probíhá za přítomnosti deklaranta, zmocněné osoby, bez nutnosti přítomnosti dovozce či vývozce. Je tak ušetřen cenný čas, který může dovozce či vývozce věnovat svým pracovním úkolům.