Zajistíme vám komplexní celní služby, naše celní agentura je vám k dispozici

Našim klientům nabízíme poradenství v oblasti celní problematiky. Nabízíme poradenskou a konzultační činnost v oblasti celní agendy, která zahrnuje širokou škálu oborů od legislativy, celního řízení, celní hodnoty, celních prohlášení, původu zboží, sazebního zařazení zboží až po jiné zvláštní kompetence.

V neposlední řadě také nabízíme zastupování při celním, daňovém a správním řízení. U importních (dovozních) zásilek upřednostňuje přímé zastoupení a u exportních (vývozních) zásilek mohou být zákazníci zastoupeni jak přímo, tak i nepřímo. Záleží na tom, zda se bude vývozní celní prohlášení projednávat ve zjednodušeném postupu či nikoliv.

Pomůžeme, jestliže řešíte:

 

Hledáme řešení na míru pro každého zákazníka. Neváhejte se na nás obrátit.