Našim klientům poskytujeme kompletní servis od kusových a celovozových EXPORTů a IMPORTů až po složitější celní případy, jako jsou zvláštní režimy.

Nabízíme poradenství v oblasti celní problematiky. Nabízíme poradenskou a konzultační činnost v oblasti celní agendy, která zahrnuje širokou škálu oborů od legislativy, celního řízení, celní deklarace, celní hodnoty, celní prohlášení, původu zboží, sazebního zařazení zboží až po jiné zvláštní kompetence.

Hledáme řešení na míru pro každého zákazníka.

Pomůžeme, jestliže řešíte:

 • Co dělat, když očekáváte zásilku ze zahraničí, proclení zásilky ze zahraničí
 • Co dělat, když očekáváte zásilku z USA, proclení zboží z USA
 • Jak poslat zásilku do zahraničí, do zemí EU
 • Jak poslat zásilku do USA
 • Jak proclít balík, proclení zásilky
 • Jak dlouho trvá celní řízení, postup celního řízení a vyřízení cla, zjednodušené celní řízení?
 • Clo v rámci EU a celní unie, dovozní cla EU
 • Vývozní clo do USA
 • Odbavení celní zásilky
 • Třístranný obchod mimo EU
 • Vnitřní tranzit
 • Zvláštní účel – dočasné použití a konečné užití
   

Neváhejte se na nás obrátit.