Zásilku zaslanou do ČR z USA je třeba proclít, a to podle pravidel pro zásilky zasílané ze zemí mimo EU. Pro dovoz z USA platí tedy stejné zákony jako pro zboží ze třetích zemí. Nejprve je nutné rozhodnout, zda se jedná o zásilku, na kterou lze uplatnit ustanovení celních předpisů o osvobození od dovozního cla a DPH, nebo o zásilku, u které bude vyměřen celní dluh.

V tomto případě je nutné na zboží v zásilce podat celní prohlášení s návrhem na propuštění do celního režimu. Pokud jde o zásilku v hodnotě do 22 EUR*, která splňuje limit a podmínky pro osvobození od cla a DPH, lze zásilku celně odbavit zjednodušeně. Pro zásilky, které nesplňují limit a podmínky pro osvobození od cla a DPH a je třeba podat celní prohlášení případně předložit další požadované doklady pro celní řízení.

* Do celní hodnoty (do základu pro výpočet cla) dováženého zboží se započítává vlastní hodnota zboží, zahraniční náklady na dopravné, pojištění zásilky, apod. Do základu pro výpočet DPH se započítává vlastní hodnota zboží, clo (pokud je vyměřeno), dopravné na území EU, pokud již není součástí cla.

Pomůžeme vám při celním řízení, zajistíme vám komplexní celní služby. Neváhejte se na nás obrátit.