• Obrázek 0

RYCHLOST – SPOLEHLIVOST - ODBORNOST

Kdo jsme

Celní agentura Jana Zedníková působí již od roku 1997 v oblasti celní problematiky. Od roku 2007 má firma Povolení zjednodušeného postupu v režimu export a od roku 2010 je držitelem certifikátu AEO (Oprávněný hospodářský subjekt). Vycházíme ze svých zkušeností se zastupováním mnoha firem v celním řízení, dobré znalosti předpisů a celní problematiky.

Více

Naše služby

Kompletní Import / Export servis

Našim klientům poskytujeme kompletní servis od kusových a celovozových EXPORTů a IMPORTů až po složitější celní případy, jako jsou zvláštní režimy.

Zpracování a evidence statistik

Kompletní zpracování evidence a statistiky INTRASTAT je samozřejmostí.

Konzultace a poradenství

Zajišťujeme veškerá poradenství a konzultace v oblasti celní problematiky.

Držitelé certifikátu AEO

Celní agentura Jana Zedníková je držitelem certifikátu AEO (Oprávněný hospodářský subjekt), který opravňuje majitele certifikátu využívat výhody spojené s celním řízením. Ulevuje ve vztahu k fyzickým a dokladovým kontrolám, umožňuje provedení přednostní kontroly prováděné na základě analýzy rizik a umožňuje požádat o provedení kontroly na specifickém místě.

Odbavení exportních zásilek

Exportní zásilky odbavujeme ve zjednodušeném postupu mimo zboží odesílaného nebo určeného osobám nebo subjektům, vůči nimž jsou uplatňovány mezinárodní sankce a zboží, které podléhá obchodně-politickým opatřením.

Zastoupení na celním úřadě

Osobně Vás zastoupíme na Celním úřadě pro Středočeský kraj s územním působištěm Zdiby. Zajistit umíme ale i elektronický přenos Vašich exportních a importních případů na všechny celní úřady v České republice.