Režim pasivního zušlechťovacího styku se použije při exportu zboží z ČR za účelem zušlechtění (např. kompletace, montáže, placenou, neplacenou i záruční opravu, apod.) a jeho následnému dovezení zpět. Jedná se o opak aktivního zušlechťovacího styku.

Do tohoto režimu může být propuštěno pouze zboží Společenství.

Držitel režimu pasivního zušlechťovacího styku získává finanční výhodu oproti režimu vývozu ve smyslu úplného nebo částečného osvobození od dovozního cla. Jedinou metodou pro výpočet cla při zpětném dovozu zušlechtěného výrobku je platba cla z „přidané hodnoty“. Základ pro výpočet cla je cena opravy, nebo cena zpracování mimo EU.