V případě obdržení zboží ze třetí země, která není členem Evropské unie, se jedná o dovoz, nebo-li import. Toto zboží by mělo být do České republiky dopraveno pod celním dohledem, ale z praxe známe už i případy, kdy tomu tak není. Jedná se o zásilky mající obchodní i neobchodní charakter.

Všechny tyto zásilky se musí řádně vyclít (proclít) a zaplatit vyměřené poplatky (clo, DPH, apod.) prostřednictvím Celní správy.

K vyřízení vyclení (proclení) zásilky, propuštění do příslušného celního režimu, nejčastěji volného oběhu, je nutné předložit k celnímu řízení následující importní doklady:

  • vyplnění celní prohlášení, tzv. Jednotný správní doklad (JSD)
  • tranzitní doklad, nebo souhrnné celní prohlášení
  • přepravní list (CMR, AWB, Bill of lading, …)
  • importní fakturu, kupní smlouvu nebo doklad o platbě za zboží
  • fakturu za přepravu zboží – dle dodací podmínky INCOTERMS
  • doklad o původu zboží (EUR.1, A.TR, CERTIFICATE OF ORIGIN, apod.)
  • certifikáty a další doklady nutné ke specifikaci zboží
     

Na tomto základě bude zjištěno celní zařazení zboží, existence obchodně-politických opatření EU (celní sazby, kvóty, antidumpingové celní sazby, apod.) a konečný výpočet cla a DPH (pokud příjemce zboží není plátce DPH musí jej uhradit při celním řízení).