Z České republiky do zahraničí, nebo ze zahraničí do České republiky, je možné posílat zboží za účelem jeho zušlechtění. Účelem zušlechtění může být např. kompletace, montáž, opravy placené, neplacené, i záruční, apod.

V praxi pak rozlišujeme dva zušlechťovací styky: