Odkazy

Celní správa ČR  https://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/default.aspx
TARIC CZ - sazební zařazení zboží https://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/taric-cz.aspx
ČSÚ - Intrastat https://www.czso.cz/csu/czso/intrastat_new
EUR-LEX - Přístup k právu Evropské unie https://eur-lex.europa.eu/
ARES - Administrativní registr ekonomických subjektů http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
Hospodářská komora ČR https://www.komora.cz/
MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu https://www.mpo.cz/
EKO-KOM - Systém sběru a recyklace obalových odpadů https://www.ekokom.cz/
Ověření čísla EORI http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=cs
Ověření stavu tranzitních, vývozních a dovozních operací podle MRN https://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/stav-mrn.aspx
Ověření DIČ v EU http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=cs