Pro rozdělování a třídění zboží v mezinárodním obchodě se používá Nomenklatura celního sazebníku. Význam má pro účely celní tak i statistické. Sazební zařazení zboží do kódu celního sazebníku je stanovení pro dané zboží, podpoložky kombinované nomenklatury (dále jen KN), případně jiné nomenklatury, do níž má být zboží zařazeno, a která je na KN založena.

Při zařazování zboží do kódu celního sazebníku je nutno dodržovat obligatorní ustanovení celního sazebníku, veškeré zásady stanovené Všeobecnými interpretačními pravidly a mít přehled o kontrukci a struktuře celního sazebníku.