Nejprve je nutné si odpovědět na základní zboží znalecké otázky o daném výrobku:

  • Co to je? (název zboží)
  • Z čeho to je? (materiálové složení)
  • K čemu to je? (účel použití)
     

Podle odpovědí na tři výše uvedené otázky se v obsahu celního sazebníku vyhledá příslušná třída a kapitola.

V dalším kroku je nutné ve vybrané třídě a kapitole prostudovat úvodní poznámky, zda zařazené zboží není z této třídy nebo kapitoly vyloučeno nebo nejsou v poznámkách stanoveny zvláštní podmínky pro zařazení zboží, výjimky či anomálie. Následně se na zařazení daného zboží aplikují příslušná Všeobecná interpretační pravidla. Ve zvolené kapitole se poté vyhledá příslušné číslo a položka HS. Podle přesného popisu, složení a dalších kritérií, dle nichž se položka HS dále člení (např. balení, rozměry, apod.), se stanoví podpoložka KN. Při určování kódu KN je nutné věnovat pozornost rovněž dalším právním předpisů a publikacím, které souvisí se zařazováním zboží (zejména vysvětlivky k HS a ke KN, prováděcí nařízení Komise k sazebnímu zařazení zboží, stanoviska a rozhodnutí WCO a rozsudky Soudního dvora EU).