Celní dluh vzniká propuštěním zboží do režimu volného oběhu a režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla. Může také vzniknout propuštěním zboží do zvláštních celních režimů, nebo propuštěním do režimu dočasného uskladnění.

Celní dluh se může uhradit v hotovosti, nebo platební kartou prostřednictvím platebních terminálů Celní správy ČR (v maximální úhrnné výši 100.000,- Kč) v den podání celního prohlášení, nebo za použití složení celní jistoty bankovním převodem před projednáním celního prohlášení. O složení celní jistoty je třeba požádat celní úřad v předstihu.

Ručení formou jednotlivé nebo souborné jistoty či záruční listinou nezajišťujeme.