Intrastat

Intrastat je systém evidence a statistiky obchodní výměny mezi státy Evropské unie po 1.květnu 2004. Po vstupu ČR do EU nahradil provádění celních služeb pro obchodní transakce mezi státy Evropské unie systém sběru dat pro statistiku obchodu mezi členskými státy Evropské unie.

Intrastat je povinný pro všechny fyzické i právnické osoby v ČR registrované k DPH, které překročí během kalendářního roku práh ( tj. finanční objem odeslaného nebo přijatého zboží ), který je stanoven pro odeslání zboží a pro přijetí zboží ve výši 15.000.000,- Kč. Výkaz může za firmu zpracovat její zástupce, jako třetí strana.

Nesplnění povinnosti vykazovat údaje do Intrastatu je sankcionováno pokutou! Jsme již v předstihu proškolováni i v oblasti zpracování evidence a statistiky Intrastatu, máme softwarové vybavení pro Intrastat, a proto Vám nabízíme možnost zpracování údajů pro systém Intrastat.

Výhodou zpracování Intrastatu námi, jako zástupcem, bude pro Vás úspora pracovní síly na zpracování nové evidence obchodů v rámci EU, nákladů na školení této síly, sledování změn TARICu a dalších nákladů s tímto spojených. Pro případné další informace nás neváhejte kontaktovat.