Kdo jsme

Celní agentura Jana Zedníková působí již od roku 1997 v oblasti celní problematiky. Našim klientům poskytujeme servis od kusových a celovozových EXPORTů a IMPORTů až po složitější celní případy, jako jsou zvláštní režimy. Od roku 2007 má firma Povolení zjednodušeného postupu v režimu export a od roku 2010 je držitelem certifikátu AEO (Oprávněný hospodářský subjekt). Tento certifikát má firma jako jedna z prvních v České republice za fyzické osoby – podnikatele.

Dále zajišťujeme zpracování evidence a statistiky INTRASTATu. Nabízíme spolupráci v oblasti kompletního vedení a zpracování výkazu pro INTRASTAT, včetně přímého zastupování Vaší firmy v řízení s tímto spojeném. Vycházíme ze svých zkušeností se zastupováním mnoha firem v celním řízení, dobré znalosti předpisů a celní problematiky. Zastupování probíhá na základě plné moci k přímému/nepřímému zastupování v celním řízení a Příkazní nebo Komisionářské smlouvy. Ceny za služby jsou stanovovány dle ceníku při osobním jednání a podpisu smluv.