Jednotný správní doklad (JSD) slouží k deklaraci údajů o importní (dovozní) zásilce za účelem propuštění zboží do příslušného celního režimu. Celním orgánům se předkládá v tištěné podobě (stanovený tiskopis JSD), nebo elektronické podobě.
 

E-dovoz

E-dovoz znamená předložení dokladu JSD celním orgánům v předepsané elektronické formě. Podávat celní prohlášení v elektronické podobě mohou pouze držitelé povolení elektronické komunikace s celní správou.