Poskytované služby

 • zastupování firmy v celním řízení
 • vyřízení veškerých záležitostí na celním úřadě
 • kompletní zpracování dokladů k režimu aktivního a pasivního zušlechťovacího styku
 • osobní převzetí a doručení dokladů
 • rychlé vyřízení zásilek v oblasti IMPORT – EXPORT ( ze/do třetích zemí )
 • e-DOVOZ
 • e-VÝVOZ
 • e-VÝVOZ  ve zjednodušeném postupu
 • vyhotovaní měsíčního výkazu INTRASTAT včetně doručení celnímu úřadu
 • předání kopií odeslaných výkazů
 • veškeré poradenství a konzultace v oblasti celní problematiky
  • z oblasti intrakomunitárního obchodu v rámci INTRASTATu
  • v souvislosti IMPORT – EXPORT zboží do/ze třetích zemí

 

Zpracování dokumentů

 • Dovozní doklad – JSD a JSDd
 • D.V.1 a D.V.1 bis
 • Vývozní doklad – VDD a VDDd
 • EMS
 • A.TR
 • EUR.1
 • EUR-MED
 • CMR
 • T2L
 • výkaz INTRASTAT
 • Souhrnné hlášení pro FÚ