Dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a UK

Evropská unie a Velká Británie uzavřely dohodu o obchodu a spolupráci, která je účinná od 1.1.2021 zněním :

ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/2252, ze dne 29. prosince 2020, o podpisu jménem Unie a o prozatímním provádění Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé a Dohody mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ:L:2020:444:TOC

Dohoda garantuje bezcelní obchod se zbožím, které má prokázaný preferenční původ v EU nebo UK (GB). Pravidla původu a podmínky pro získání nároku na preferenční zacházení jsou uvedeny zde. Preferenční původ je prokazován "Deklarací o původu" (odkazy na jazykové verze (CZ/EN/FR) v sekci Ke stažení), která se uvádí na faktuře nebo jiném obchodním dokumentu.

Při vývozu z EU u zásilek vyšších než 6000 EUR se uvádí jako referenční číslo vývozce číslo REX ( Systém registrovaného vývozce REX ), o které je nutno požádat zde ( proklik na REX ) . Původ zásilky nižší než 6000 EUR smí potvrdit kterýkoli vývozce ( neuvádí se žádné referenční číslo vývozce).  

Při vývozu z UK se uvádí jako referenční číslo vývozce číslo vývozce přidělené dle předpisů UK (EORI).

Deklarace o původu se může týkat buď jediné zásilky, nebo opakovaných zásilek téhož zboží pro téhož příjemce dovezených během max.12 měsíců.

Přeprava zboží mezi Velkou Británií a EU: pokyny pro dopravce a komerční řidiče - NÁVOD

https://www.gov.uk/guidance/transporting-goods-between-great-britain-and-the-eu-guidance-for-hauliers-and-commercial-drivers.cs#zen-dopravy-v-dalch-pstavech