Harmonizovaný systém (dále jen HS) je mezinárodní nomenklatura používaná k rozdělování a třídění zboží, která vznikla na základě Mezinárodní Úmluvy o Harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží, která vstoupila v platnost 1.1.1988. HS prochází pravidelnými změnami a revizemi dle potřeb mezinárodního obchodu, technického vývoje apod.

Revize HS se provádí 1x za pět let – aktuální verze platí od 1.1.2017. Správcem HS je Světová celní organizace (WCO) v Bruselu. HS aktuálně používá 140 států a jedna Celní a ekonomická unie. Jelikož HS nemůže pojmout veškeré druhy zboží, vydává WCO rovněž Vysvětlivky k HS.

Základním prvkem HS je 4-místný kód uspořádaný podle přísně závazné a logické struktury. Ta se dále podrobněji rozděluje do položek HS, které mají 6-místný kód. Tato čísla HS jsou podle komodit zboží roztříděna do podkapitol, kapitol (97) a tříd (XXI). Možnosti zařazení do čísel a položek HS je určováno pomocí poznámek ke třídám nebo kapitolám, které mají stejně závaznou účinnost jako znění čísel a položek, a které tvoří nedílnou součást HS. Tyto poznámky obsahují rovněž výjimky a anomálie, které jednotlivé třídy a kapitoly obsahují.