TARIC je integrovaný tarif Společenství (EU). Vznikl v roce 1987 a od roku 2000 existuje pouze elektronicky jako internetová aplikace na stránkách Komise.

Hlavním důvodem vzniku TARICu byla nutnost sjednotit aplikaci práva EU vztahující se k uplatňování obchodní politiky EU vůči třetím zemím ve všech členských státech. TARIC je platný v celé EU.

TARIC není právním předpisem, ale jeho právní základ nalezneme v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku. TARIC vychází z KN a doplňuje ji dále o dvoumístné kódy.