Vývozní doprovodný doklad (VDD) slouží k deklaraci údajů o exportní (vývozní) zásilce za účelem propuštění zboží do příslušného celního režimu. Celním orgánům se předkládá v elektronické podobě.

Podávat celní prohlášení v elektronické podobě mohou pouze držitelé povolení elektronické komunikace s celní správou.
 

Zjednodušený postup v režimu vývozu

Zjednodušený postup v režimu vývozu uvítají především ti zákazníci, exportéři, kteří budou chtít vyvážet zboží bez ohledu na úřední hodiny celních úřadů. Tedy 24 hodin denně, 365 dní v roce. Avšak vše má jistá omezení...

Zjednodušený postup v režimu vývozu lze použít mimo zboží odesílaného, nebo určeného osobám, nebo subjektům, vůči nimž jsou uplatňovány mezinárodní sankce a zboží, které podléhá obchodně-politickým opatřením.