Dočasné použití lze uplatnit pro zboží zahraničního vlastníka, které bylo do tuzemska dovezeno a setrvalo tam určitou dobu (např. umělecká díla na výstavách). Po jejím uplynutí se v nezměněném stavu vyvezlo ze země pryč.

Povolení k dočasnému použití udělí celní úřad na žádost osoby, která zboží užije nebo nechá užívat. Celní orgán také stanovuje lhůtu, během níž musí být dovozové zboží vyvezeno zpět nebo mu musí být přiděleno jiné celně schválené určení.

Zboží s účelem dočasného použití je úplně nebo částečně osvobozeno od dovozního cla. Celní úřad může podmínit propuštění do tohoto režimu zajištěním celního dluhu.