Postupy celních orgánů v rámci celního řízení od vstupu České republiky do Evropské unie již neupravuje pouze legislativa ČR, ale především legislativa Evropské unie, která definuje jednotné postupy celního řízení pro všechny její členské státy.

Při celním řízení je nutné prokázat původ zboží, který má vliv na uplatňování preferenčních opatření, omezení a zákazů uplatňovaných Evropskou unií. Označení země původu na zboží a v dokumentech je častým požadavkem na ochranu spotřebitele, bezpečnostních předpisů apod.

Délka celního řízení není zákonem stanovena. Celní řízení trvá v průměru 30 – 60 minut. Za předpokladu, že se v rámci tohoto řízení vyskytnou důvodné pochybnosti o správnosti deklarovaných údajů, zahájí celní úřad tzv. ověřování údajů uvedených v celním prohlášení, včetně možné fyzické kontroly obsahu zásilky.

Při exportním celním odbavení, kdy se zboží posílá do třetích zemí, je možné zásilku celně odbavit zjednodušeně (na tzv. ústní prohlášení), pokud je hodnota zásilky nižší než 1000 EUR a zboží je zasíláno:

  • za účelem prodeje, kdy odesílatel není plátcem DPH
  • jedná se o nekomerční zásilku

Doklady o proclení ani o opuštění EU se v tomto případě nevyhotovují. Nelze tudíž prokázat, že zboží opustilo území EU.

Při importním celním odbavení, kdy je zboží posíláno do ČR z třetích zemí, je možné zásilku celně odbavit zjednodušeně (na tzv. ústní prohlášení), pokud je hodnota zásilky nižší než než 22 EUR, u soukromých zásilek mezi fyzickými osobami pak musí být hodnota zásilky nižší než 45 EUR.

Pomůžeme vám při celním řízení, zajistíme vám komplexní celní služby. Neváhejte se na nás obrátit.