Proclení se týká všech zásilek, které přicházejí do České republiky ze států mimo Evropskou unii, tzv. třetích zemí. Tyto zásilky jsou procleny a je stanovena výše cla a DPH (pokud nejde o zboží, které je od cla a DPH osvobozeno).

Clo se neplatí, pokud hodnota obsahu zásilky nepřesáhne 150 EUR*. DPH se neodvádí, jestliže hodnota zásilky nepřesáhne 22 EUR*. Osvobození od cla a DPH se nevztahuje na alkoholické výrobky, parfémy a toaletní vody, tabák a tabákové výrobky.

Clo ani DPH se neplatí v případě, kdy je zásilka dárek, který posílá soukromá osoba jiné soukromé osobě. Osvobozeno je ale jen zboží v hodnotě do 45 EUR* a to včetně alkoholu, tabáku či parfémů do určitého množství.

K celnímu řízení je třeba dodat několik dokumentů, jako doklad o ceně zboží, přesný popis zboží a jeho charakter (zda je určeno pro soukromou potřebu nebo k obchodním účelům) případně další dokumenty.

Zásilky posílané v rámci EU jsou od celní povinnosti osvobozeny. Clo a DPH se u těchto zásilek neodvádí.

Při celním řízení vám rádi pomůžeme. Obraťte se na nás a my vám zajistíme komplexní celní služby.

* Do celní hodnoty (do základu pro výpočet cla) dováženého zboží se započítává vlastní hodnota zboží, zahraniční náklady na dopravné, pojištění zásilky, apod. Do základu pro výpočet DPH se započítává vlastní hodnota zboží, clo (pokud je vyměřeno), dopravné na území EU, pokud již není součástí cla.