Vnitřní tranzit je režim, který umožňuje za stanovených podmínek přepravu zboží mezi dvěma místy nacházejícími se na celním území EU přes území třetí země, a to beze změny celního statusu zboží. Tranzitní prohlášení pro vnitřní tranzit Unie se označuje kódem T2.

Doklad T2L

Doklad T2L se vystavuje pokud je třeba jednoznačně celním orgánům prokázat, že se jedná o zboží se statusem Společenství. Tato potřeba nastává zejména v situaci, kdy je zboží přepravováno v rámci Evropské unie, ale jedná se o leteckou nebo námořní dopravu, kdy zboží vstupuje na celní území přístavy či přes letiště.