Všechny zásilky posílané do USA musí obsahovat obchodní fakturu s úplným a přesným popisem zasílaného zboží.

Obchodní faktury nebo pro-forma faktura musí obsahovat:

  • podrobný popis zboží
  • názvy jednotlivých položek
  • označení jednotlivých částí zásilky
  • množství zboží a hmotnost
  • ceny, náklady spojené se zásilkou (obaly, slevy, rabaty)
  • místo určení
  • dodací podmínku
  • jména kupujících, prodávajících a přepravců atd.

Na faktuře je třeba také uvést seznam zemí původu zasílaného zboží (kde bylo zboží vyrobeno). Dále je třeba na faktuře uvést číslo EIN dovozce (Employment Identification Number, nebo-li Tax- ID) a HS kód zásilky (mezinárodní nomenklatura používaná k rozdělování a třídění zboží).

Exportní celní odbavení je možné provést dvěma způsoby, a to zjednodušeně, nebo standardně. Zjednodušené exportní celní odbavení je možné provést u zásilek s hodnotou do 1 000 EUR. Zde klient nedostává žádné dokumenty z celního odbavení ani doklad o tom, že zásilka opustila území EU. Toto zjednodušené odbavení je vhodné pro soukromé osoby, zásilky nekomerční povahy, dárky apod.

Standardní exportní celní odbavení je povinné u všech zásilek nad 1 000 EUR a dobrovolné u zásilek s nižší hodnotou, jestliže je zákazník plátcem DPH a potřebuje doklady z celního odbavení o opuštění EU. Pokud jde o plátce DPH, který prodává zboží do zahraničí (mimo EU), jsou tyto doklady potřebné pro finanční úřad. Především VDD dokument (vývozní doprovodný doklad) a potvrzení o výstupu zboží z EU jsou daňovým dokladem pro účely DPH.

Celní limit v USA pro zásilky činí 200 USD, u zásilek označených jako dárek (gift) je limit 100 USD. Při překročení této hodnoty bude vyměřeno clo, jehož výše se odvíjí od obsahu zásilky.

V závislosti na tom, co do USA zasíláte, je potřeba doložit další informace o zboží, certifikáty či povolení. Samostatnou kapitolou je dovoz potravin do USA.

Se vším vám pomůže naše celní agentura. Neváhejte se na nás obrátit.