Preferenční původ zboží se prokazuje u všech zásilek do zahraničí, a to i v rámci EU. Osvědčení o původu vystavuje vývozce a uplatňuje dovozce zboží.

Do zemí EU lze posílat zásilky (včetně zboží obchodní povahy) bez předchozího celního projednání s výjimkou celních území (dle Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 952/2013, Celního kodexu) a daňových území (dle Zákona o DPH, §3 územní působnost).

V případě zásilky do zemí mimo EU je třeba nejprve projednat režim vývozu s celním úřadem. Je třeba vyplnit celní prohlášení na vývoz zboží, ve kterém se uvádí přesná specifikace vyváženého zboží, země určení, obchodní údaje společnosti apod.). Po projednání režimu vývozu je k zásilce přiložen Vývozní doprovodný doklad a případně další dokumenty, pokud jde o zboží podléhající spotřební dani (pivo, víno, tabákové výrobky, minerální oleje, líh).

Clo a DPH platí vždy příjemce a řídí se zákony země příjemce.

Při celním řízení vám rádi pomůžeme. Obraťte se na nás a my vám zajistíme komplexní celní služby.