Třístranný obchod je obchod, který probíhá mezi třemi stranami, a to kupujícím, prodávajícím a příjemcem zboží, přičemž tyto subjekty jsou z různých zemí nebo i ze stejné země. Fakturace s platbou proběhne jak mezi prodávajícím a kupujícím, tak i mezi kupujícím a příjemcem, kterému je zboží dopraveno přímo od prodávajícího.