Celně odbavovat se musí každá zásilka se zbožím, která se přepravuje mimo území EU. V takovém případě se musí provést exportní celní odbavení v ČR a poté importní v zemi příjemce (nebo opačně u zásilek ze zahraničí do ČR).​

Zásilky, které přichází na území EU (tedy i ČR) ze třetích zemí podléhají celním procedurám. Aby se zboží mohlo dostat k příjemci, je nutné zboží nejdříve propustit do režimu volného oběhu. Návrh na propuštění zboží do daného režimu se podává celnímu orgánu. Návrh podává příjemce zboží nebo jím zvolený zástupce (tzv. deklarant). Celní orgán na základě tohoto návrhu vydá rozhodnutí v tomto řízení.