Součástí našich služeb v celním řízení je zajištění všech potřebných celních formulářů a tiskopisů, jako jsou dovozní a vývozní deklarace, deklarace celní hodnoty D.V.1, tranzitní celní prohlášení T2L , přepravní doklad CMR, osvědčení o původu EUR.1, EUR-MED, A.TR a jiná prohlášení a osvědčení, která zajistí proclení a zaclení vašich zásilek. Neváhejte se na nás obrátit.

Hledáme řešení na míru pro každého zákazníka. Nabízíme zastupování při celním, daňovém i správním řízení.