Tento dokument shrnuje základní zásady nakládání s osobními údaji klientů celní agentury. Společnost Jana Zedníková - celní agentura (dále jako Provozovatel), se sídlem U Obory 52, Panenské Břežany, PSČ 250 70, IČ 49504037, působí jako správce osobních údajů. Při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s Nařízením Evropské unie č. 2016/679, obecným nařízením o zpracování osobních údajů.

Údaje, které Provozovatel shromažďuje

Údaje, které Provozovatel shromažďuje v souvislosti s vyplněnými formuláři obsahují jméno a příjmení uživatele, název společnosti, IČ a DIČ, adresu sídla či bydliště, případně dodací adresu, pokud je jiná, telefonické spojení a e-mailovou adresu (dále jen Osobní údaje).

Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje klient souhlas Provozovateli se zpracováním osobních údajů v rozsahu, v jakém byly od klienta poskytnuty, tedy v rozsahu formuláře Provozovatele. Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje klient souhlas s použitím Osobních údajů k identifikaci klienta a k zasílání obchodních nabídek.

Účel, za jakým jsou osobní údaje zpracovávány kdo údaje zpracovává a na jakou dobu

Právním základem zpracování Osobních údajů je tento souhlas. Na základě tohoto souhlasu je Provozovatel oprávněn zpracovávat Osobní údaje za účelem zajištění řádné realizace služeb naší celní agentury.

Údaje klienta Provozovatel zpracovává obvykle ve svých vlastních počítačových systémech, byť může využívat i systémů třetích osob (tzv. Zpracovatelů). Tyto osoby však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků.

Údaje získané prostřednictvím našeho formuláře jsou obvykle ukládány až do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a dále obvykle 6-12 měsíců po odvolání. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaje o udělení/odvolání souhlasu.

Veškeré údaje, které klient prostřednictvím našeho formuláře poskytne, jsou uloženy na zabezpečeném serveru.

Práva klienta související s ochranou osobních údajů a odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Klient má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

Tento dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů může klient kdykoli bezplatně odvolat, a to zasláním emailu na adresu: jana.zednikova@mybox.cz.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.